آموزش استفاده از PPTP در iPhone – iPad – iPod

مرحله اول روی تب Setting کلیک کنید …

1

مرحله دوم داخل Setting روی Vpn کلیک کنید و سپس روی add VPN Configuration کلیک کنید

2

سپس روی تب PPTP کلیک کنید

3

و پس از آن مطابق با تصویر تنظیمات را انجام دهید و در پایان روی Save VPN Configuration کلیک کنید تا تنظیمات ذخیره شود

4

برای متصل شدن به وی پی ان همانند تصویر زیر عمل کنید

iOS_VPN_Step_11